Sjöfågelboken
– utdrag från några recensioner

– extracts from a few reviews
"En viss porsjon av egenerfaring kommer du ikke forbi, men nå er det kommet et hjelpemiddel slik at du raskere kan opparbeide deg et tjenlig kunnskapsnivå om de mest aktuelle artene. 'Sjöfågelboken' er en helt unik bok i så måte, og la det være sagt med en gang: Den ser ved første øyekast bra ut. Ved nærmere gjennomlesning blir inntrykket svæt bra!
    Også tekstene i boka er svært gode og vitner om at forfatterne har solid felterfaring. Eksempelvis har de fått med detaljer som at gulnebblommens nebb ofte förvinner ved observasjon på langt hold og mot lys bakgrunn, og dette er opplysninger av en type som du ikke finner i andre fuglebøker."

- Alf Tore Mjøs ur norsk fågeltidskrift 1994

"Excellent species accounts, especially the pharagraphs on shape, flight action, flying zone (i.e. in relation to surface and to coast) and flocking behavior. Over 400 black-and-white flight photos provide an invaluable asset for all seawatchers. Highly recommended."

- David A. Christie, British Birds 6/1994

"Sjöfågelboken är en kompakt fälthandbok på 208 sidor. Den omfattar 86 arter (alla i Sverige regelbundet förekommande “sjöfåglar“) och över 400(!) svartvita fotografier. Boken inleds med ett mycket läsvärt kapitel om bestämning av sjöfåglar och avslutas med en presentation av sjutton av våra bästa sjöfågellokaler. De övriga 175 sidorna utgörs av artbeskrivningar.
  Enbart samlingen av fotografier gör boken värd att köpa. Texten är även den av hög klass, och här finns massor av matnyttig information som inte finns att hämta i annan litteratur. Sjöfågelboken är därför ett av de viktigaste nytillskotten i fågelboksfloran på många år."

- Krister Mild, Vår fågelvärld 1/1994

"En udde vid havet. Obestämda lommar och "horisontankor" i flock efter flock passerar långt där ute. Oktobervinden ligger på. Fingrarna känns stelfrusna, men anteckningsbokens sidor fylls med noteringar.
  I den situationen blir man medveten om två saker. Fågelflyttningens förmåga att fängsla sinnet och de gängse fälthandböckernas oförmåga att ge tillräcklig information för artbestämningen.
  Att ge tips och fakta, som är till hjälp vid artbestämning av flygande sjöfåglar, är föreliggande boks specialitet."
- Bengt-Olov Stolt, Fauna & Flora 2/1994

"Inledningens starkaste kapitel är "Fältbestämningens ABC", där författarna går igenom olika förhållanden man som observatör bör hålla i minnet under sträckstudier och det lyser av entusiasm och inte minst kunnande, i de tips och råd som förmedlas.
  Det samlade intrycket av Sjöfågelboken är mycket positivt. Den är trevlig och lärorik att läsa, och det digra bildmaterialet förhöjer betyget ytterligare. Resultatet av författarnas arbete är berömvärt, ty att förmedla kunskaper ur rent fältmässig synpunkt är svårt. Köp Sjöfågelboken, men låt den inte stå och damma igen i bokhyllan, därtill är den alltför bra! Den skall slitas i fält!"

- Håkan Thortstensson, Fåglar på Västkusten 1/1994

"Den tysta kunskapen, handlaget, förvärvas inte genom böcker. De kan dock ge mycken hjälp och vad den här anmälda boken beträffar så tror jag att den har mycket att komma med. Den är gedigen och bör vara angelägen för alla som vill jämföra med egna erfarenheter, lära nytt och göra säkrare bestämningar."

- Bo Ekberg, Anser 1/1994

"Författarna delar generöst med sig av sina egna fälterfarenheter. Många av bilderna är både instruktiva och vackra att se på. Bilder på traditionellt svårbestämda arter, som labb/bredstjärtad labb har föredömligt placerats på samma uppslag med likartade dräkter bredvid varandra. Lokalguiden beskriver exakt hur man hittar till respektive lokal och även till obsplatsen. Egna erfarenheter lär att detta inte alltid är helt oproblematiskt..."

- Joakim Hellkvist & Elisabeth Djerf, Fåglar i Uppland 4/1993

Copyright © 2003-2008, Alla rättigheter förbehållna